Hacked by Mr.d30
ทำเนียบบุคลากร
Hacked by Mr.d30
แผนพัฒนาตำบล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนโยธา
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
Hacked by Mr.d30
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข-แมว) ... ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ปรกาศใช้พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ... ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา  การเดินทาง...ติดถนน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๒๔๓-๐๑ สายทางบ้านเจริญผล-บ้านหนองหัวรวก-บ้านหนองเขว้า บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ ๕ 
     

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๒๔๓-๐๑ สายทางบ้านเจริญผล-บ้านหนองหัวรวก-บ้านหนองเขว้า บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ ๗ 
     

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง
กิจกรรม ร่วมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค “ความสุขของน้อง คือความสุขของพี่...     จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ Co-Payment จังหวั...     จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง เ...     จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า เด...     จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563...     จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๒๔๓-๐๑ ...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๒๔๓-๐๑ ...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาโครงการงานปรับปรุงระบบกรองประปา ขยายท่อระบบประปาทดแทน บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๖

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ่าแบบข้อเเข็ง จำนวน ๓ เคร
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธุ์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก พร้อมมอเตอร
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยว
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายงาน สำนักปลัด โดยวิธี
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๑-๔๒-๐๐๑๗
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กค
ข่าวย้อนหลัง
 
Hacked by Mr.d30
Hacked by Mr.d30  

No Iframes

Tersentuh oleh Mr.d30
Tersentuh oleh Mr.d30  
Hacked by Mr.d30
Hacked by Mr.d30
Hacked by Mr.d30  
Hacked by Mr.d30
Hacked by Mr.d30  
เรื่อง ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาจ้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาจ้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

เรื่อง  รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาจ้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน  ตำบลมาบกราด  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา

………………………………

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่   ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด คือ  โครงการงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางเป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.-   บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย  คือ

๑. หจก. ธนะวัฒน์รุ่งเรือง  ก่อสร้าง                           เสนอราคา  ๓๙๙,๕๐๐.-  บาท 

๒.     หจก. ราชสีมา ส.วัสดุ ก่อสร้าง                             เสนอราคา  ๔๐๔,๗๐๗.-  บาท 

๓.     บ. ฐานเจ้าพระยา                                            เสนอราคา  ๓๙๐,๐๐๐.-  บาท 

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า บ. ฐานเจ้าพระยา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  มีคุณภาพ  และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  จึงเป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว

 

                   จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ      วันที่  ๒๐   เดือนกันยายน  ..๒๕๕๕

 

 

        (ลงชื่อ)                

           (นายณัฐวุฒิ  จตุพงษ์ไพโรจน์)

                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการและตรวจการจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการและตรวจการจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนค  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์  กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ดำเนินการและตรวจการจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน  ตำบลมาบกราด  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา

………………………………

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่   ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่ ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  คือ  โครงการงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่า บริษัท  ฐานเจ้าพระยา  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้าง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน  ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๙   เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  ถึง วันที่  ๒๖  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕   โดยดำเนินการดังนี้

-  งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  ป้ายโครงการ อบต. และป้าย

แสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง  จำนวน    ชุด 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน    เพื่อเข้าตรวจสอบการก่อสร้างโครงการ   และขอให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง    ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับการจ้างตามโครงการดังกล่าว   ในวัน  เวลา ที่บริษัท  ฐานเจ้าพระยา  เข้าดำเนินการ   สถานที่ตั้งโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วย

 

                   จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ      วันที่   ๒๘   เดือนกันยายน   ..๒๕๕๕

 

(ลงชื่อ)                 

(นายณัฐวุฒิ  จตุพงษ์ไพโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด อันจะต้องเสียภาษีประจำปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด อันจะต้องเสียภาษีประจำปี ๒๕๕๖  
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ
อบต.มาบกราด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 675,105

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ข่าวประสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
Hacked by Mr.d30
TangerangXploit Team
Tel : 0973432921   Fax : -
Email :