โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเงิน
ช่องทาง Online  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

เรื่อง  ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔

--------------------------------

              

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  องค์การบริหารส่วนมาบกราด  ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 

               หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ภายในกำหนดหรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง อันเป็นเหตุทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระลดน้อยลง หรือไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕(๑),(๒),(๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

 

                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                               ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

 

(นายณัฐวุฒิ  จตุพงษ์ไพโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

 
การให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ
อบต.มาบกราด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,324

ลิงค์ต่างๆ
ข่าวสาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.