โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเงิน
ช่องทาง Online  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด 

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่จำเป็น แก่การประเมินและประกาศบัญดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ จึงแจ้งให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้มายื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

# กรณีปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

# ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือติดต่อ 097-3432921 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป

การให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ
อบต.มาบกราด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,333

ลิงค์ต่างๆ
ข่าวสาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.