หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 2            โรงเรียน   คือ

1.  โรงเรียนเจริญผล                          ตั้งอยู่หมู่  4  บ้านเจริญผล

2.  โรงเรียนบ้านมาบกราด               ตั้งอยู่หมู่  6  บ้านมาบกราด

 

-โรงเรียนมัธยม     1    แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับ  ม.1 –ม.3                                                                                                                                                                                                       -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   4  แห่ง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    -    แห่ง

 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนในตำบล

สถาบันและองค์กรศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์   5   แห่ง  คือ

                                   1.  สำนักสงฆ์โคกสุวรรณ                             ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านโคกสุวรรณ

                                  2.  วัดเจริญพรต                                               ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล

                                  3.  สำนักสงฆ์หนองเขว้า                              ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านหนองเขว้า

                                  4.  วัดสามัคคีมาบกราด                                  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านมาบกราด

                                 5.  สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวรวก                ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านหนองหัวรวก

สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง  คือ สถานีอนามัยมาบกราด     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                บ้านมาบกราด

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราด   ร้อยละ  90

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   ตู้ยามตำรวจ           1     แห่ง

-   ศูนย์ อปพร.          1     แห่ง

 

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 820,793

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.